فروشگاه ژیکو
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ژیکو

مجموعه ی کامل ظروف سرامیکی

[/text_box]
[text_box width=”62″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”100″]

[gap height=”23px”]

[button text=”خرید بامبو” color=”alert” link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/”]

[button text=”خرید جا ادویه سرامیکی” color=”alert” link=”http://zheeco.com/product-category/ja-adviye/”]

[button text=”خرید همه” color=”alert” link=”http://zheeco.com/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”565px” slide_effect=”fade-in” bg=”409″ bg_color=”rgb(177, 122, 198)” bg_pos=”53% 54%” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgb(212, 114, 114)” link=”http://zheeco.com/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/”]

[text_box text_color=”dark” width=”50″ scale=”104″ position_x=”50″ position_y=”70″]

خرید ظروف بامبو مدرن امروزی

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row depth=”1″ depth_hover=”5″]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”320px” bg=”2271″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c/”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”20″ bg=”rgba(213, 59, 101, 0.86)” depth=”3″]

ست سرویس بهداشتی سرامیکی

[button text=”مشاهده” radius=”99″ link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”320px” bg=”2266″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/”]

[text_box style=”circle” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”10″ bg=”rgba(54, 100, 193, 0.86)” depth=”3″]

سرو و نوشیدنی

[button text=”مشاهده” radius=”99″ link=”http://zheeco.com/product-category/sini/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ text_depth=”1″]

[ux_banner height=”320px” bg=”2268″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/”]

[text_box style=”circle” width=”46″ width__sm=”60″ scale=”104″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”95″ position_y=”20″ bg=”rgba(61, 21, 74, 0.86)” depth=”3″]

ظروف گیاهی کودک بامبو

[button text=”مشاهده” color=”secondary” radius=”99″ link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b8%d8%b1%d9%88%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[title style=”bold-center” text=”محصولات بامبو” color=”rgb(21, 19, 19)”]

[row col_style=”divided” col_bg=”rgb(205, 86, 174)” padding=”0px 0px 0px 0px” depth=”5″]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”230px” bg=”760″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”]

[text_box width=”100″ scale=”104″ position_x=”50″ position_y=”95″ bg=”rgb(188, 144, 218)”]

ست ظروف غذا خوری

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”230px” bg=”2274″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88/”]

[text_box width=”100″ scale=”116″ position_x=”50″ position_y=”95″ bg=”rgb(194, 122, 211)”]

دمنوش های بامبو

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”229px” bg=”779″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/sini/”]

[text_box width=”100″ scale=”116″ position_x=”50″ position_y=”95″ bg=”rgb(210, 143, 216)”]

سینی بامبو

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ divider=”0″ align=”left” text_depth=”3″ depth_hover=”1″]

[ux_banner height=”229px” bg=”527″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”4% 13%” link=”http://zheeco.com/product-category/zrof-negahdarande/”]

[text_box width=”100″ scale=”123″ animate=”none” position_x=”50″ position_y=”95″ text_depth=”5″ bg=”rgb(191, 135, 178)”]

ظروف نگهدارنده

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]

[title style=”bold-center” text=”محصولات سرامیکی” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”220px” bg=”1452″]

[text_box width=”100″ scale=”104″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(83, 53, 115)”]

جا ادویه ی دنیلیه

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”220px” bg=”536″ bg_pos=”45% 26%” link=”http://zheeco.com/product-category/%d9%86%d9%85%da%a9-%d9%88-%d9%81%d9%84%d9%81%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b4/”]

[text_box width=”100″ scale=”103″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(85, 36, 112)”]

 نمک پاش و فلفل پاش

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”219px” bg=”504″ link=”http://zheeco.com/product-category/%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c/”]

[text_box width=”100″ scale=”104″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(82, 33, 87)”]

 آبلیموخوری سرامیکی

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”219px” bg=”1570″ link=”http://zheeco.com/product-category/ja-adviye/”]

[text_box width=”100″ scale=”104″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(83, 25, 79)”]

جا ادویه ای سرامیکی

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[title style=”bold-center” text=”محصولات سرامیکی بامبو” color=”rgb(0, 0, 0)” icon=”instagram”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”240px” bg=”2338″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://zheeco.com/product-category/ja-adviye/”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(82, 45, 122)”]

جا ادویه ای مدرن روز

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”240px” bg=”996″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”67% 42%” link=”http://zheeco.com/product/%d8%ac%d8%a7-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-14/”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(82, 37, 129)”]

جا ادویه ی دوازده تیکه

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”240px” bg=”1887″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”43% 26%” link=”http://zheeco.com/product-category/ja-adviye/page/3/”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(76, 46, 92)”]

جا ادویه هفت تیکه

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_banner height=”236px” bg=”666″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”33% 14%” link=”http://zheeco.com/product-category/ja-adviye/page/5/”]

[text_box width=”100″ scale=”98″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgb(91, 17, 108)”]

جا ادویه سرامیکی بامبو

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[ux_instagram_feed username=”topshop” depth=”1″]

[gap height=”58px”]

[ux_banner height=”380px” bg=”8102″ bg_color=”rgb(162, 104, 183)” bg_overlay=”rgba(113, 78, 78, 0.36)” bg_pos=”79% 0%” parallax=”1″ effect=”snow” border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”]

[text_box width=”100″ animate=”none” position_x=”100″ position_y=”80″]

فروشگاه لوازم آشپزخانه ژیکو

فروشگاه اینترنتی ژیکو مجموعه ای از ظروف آشپزخانه بامبو ، سرامیکی ، سرامیکی بامبو

را دراختیار مشتریان و علاقه مندان به ظروف بامبو قرار داده است ، زیبایی ، تنوع محصولات باعث شده است که این فروشگاه در بین مردم محبوبیت زیادی را پیدا کند .

محصولات فروشگاه ژیکو در انواع کالا ها شامل جا ادویه ، ظروف پذیرایی ، لیوان دمنوش ، ست سرویس بهداشتی ، ظروف کودک و غیره با تضمین کمترین قیمت و بهترین خدمات پس از فروش به صورت آنلاین خریداری کنید و به آسانی درب منزلتان تحویل بگیرید.

[gap height=”32px”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”bold-center” text=”آخرین مقالات سایت”]

[blog_posts columns=”3″ depth=”1″ depth_hover=”4″ image_height=”181px”]

باز کردن چت
1
سلام 👋
جهت مکالمه و دریافت مشاوره رایگان بر روی بازکردن چت کلیک نمایید